اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

زاهدان در یک نگاه

در سال 1308 خورشيدی زاهدان يعنی شهر پرهيزگاران آوازه يافت.
اولين نشانه هاي شهرنشيني با احداث خط آهن از كوئته پاكستان به زاهدان پديدار شد و با توسعه های بعدی زاهدان امروزی به مركز استان تبديل شد.
زاهدان شهريست جديدالاحداث با عمري حدودا 90 ساله داراي آب و هواي معتدل و خشك ارتفاع آن از سطح دريا 1370 متر است و وسعت آن 5570 هكتار و در حدود 865000 هزار نفر جمعيت دارد كه از اين جمعيت 600000 هزار نفر ايراني و 265000 نفر اتباع بيگانه ميباشند.
زاهدان مركز اداری و سياسی استان بوده و بيشتر ساختار خدماتی دارد و بدليل واقع شدن در تقاطع جاده های ارتباطي مهم داشتن راه آهن و فرودگاه بين المللي دارای اهميت سوق الجيشی ميباشد.
در حال حاضر اين شهر بعنوان يكی از شهرهای دانشگاهي و مذهبي كه داراي حدود 60000 هزار نفر دانشجو طلبه و حافظ قران ميباشد بشمار مي آيد كه در مقايسه با جمعيت آن از سرانه دانشجويي بالايي برخوردار است .در زمينه هاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي رونق بسياري يافته و دچار تغيير و تحولات شگرفي گرديده است .