اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

آخرین مهلت پلمپ دفاتر، پایان سال 1397 می باشد.

no-pic

آخرین مهلت پلمپ دفاتر، پایان سال 1397 می باشد. لطفا اعضای محترم هرچه زودتر اقدام کنند.

ادامه ...

نتایج اولیه نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور اعلام شد

  برای مشاهده نتایج، روی لینک زیر، کلیک کنید.   http://otaghiranonline.ir/news/17821

ادامه ...

لیست رای دهندگان نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان

no-pic

برای دیدن لیست، روی لینک زیر کلیک کنید http://voter.chambertrust.ir/List.aspx?Branch=7662

ادامه ...

سامانه استعلام رای دهندگان نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان سراسر کشور

 برای استعلام، روی لینک زیر، کلیک کنید. http://voter.chambertrust.ir/

ادامه ...

لیست داوطلبین نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق زاهدان

برای دیدن لیست، کلیک کنید.

ادامه ...

لیست داوطلبان نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

از سوی انجمن نظارت بر انتخابات: فهرست نهایی داوطلبان نهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور منتشر شد

ادامه ...

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

no-pic

به اعضای محترم اتاق بازرگانی یادآوری می شود: «آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1396 برای اشخاص حقیقی، پایان خردادماه و اشخاص حقوقی، پایان تیرماه 1397 می باشد.»

ادامه ...