اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

معرفی استان سیستان و بلوچستان

سیمای عمومی استان استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان در ناحیه جنوب شرق کشور واقع شده است . این استان 1210 کیلومتر مرز خاکی با دوکشور پاکستان و افغانستان و 370 کیلومتر مرزآبی در کرانه های شمالی دریای عمان و از شمال به استان خراسان جنوبی ، از جنوب به دریای عمان ، […]

ادامه ...