اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

روز 5شنبه 11 بهمن ماه 1397دوازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سالن همایش «وش گپ» اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی زاهدان، برگزار شد

عبدالحکیم ریگی رئیس اتاق بازرگانی زاهدان ودبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی سیستان وبلوچستان در دوازدهمین جلسه شورای گفتگو دولت وبخش خصوصی استان که با حضور وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی برگزار گردید گفت : طبیعی است که فعالین اقتصادی با بانکها مشکلاتی دارند. ایشان افزود: بسیاری از مردم معتقدند بانکها رسالت خود را […]

ادامه ...