اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

زاهدان در یک نگاه

در سال 1308 خورشيدی زاهدان يعنی شهر پرهيزگاران آوازه يافت. اولين نشانه هاي شهرنشيني با احداث خط آهن از كوئته پاكستان به زاهدان پديدار شد و با توسعه های بعدی زاهدان امروزی به مركز استان تبديل شد. زاهدان شهريست جديدالاحداث با عمري حدودا 90 ساله داراي آب و هواي معتدل و خشك ارتفاع آن از […]

ادامه ...